Bồn tắm Bravat B25705W
- 26%

Bồn tắm Bravat B25705W

1,506,000  1,120,000 

Bồn tắm Bravat B25801W Chất liệu : Acrylic

B25705W

B25705W

Màu sắc : màu trắng Kích thước :1750x810x460 mm Đã bao gồm ống thải Mực nước khuyến nghị : 70% – 80% Áp lực thường: 0,2 ÷ 0,4 MPA Lưu lượng nước: 0,3 ÷ 0,8l/s Đường cấp nước: Ø 15; Đường thoát: Ø42 ÷ Ø48 Điện áp : AC220V±15% Tần số : 50Hz ± 5Hz Sản xuất tại Trung Quốc
Bồn tắm Bravat B25705W Chất liệu : Acrylic Màu sắc : màu trắng Kích thước :1700x750x450 mm Đã bao gồm ống thải Mực nước khuyến nghị : 70% – 80% Áp lực thường: 0,2 ÷ 0,4 MPA Lưu lượng nước: 0,3 ÷ 0,8l/s Đường cấp nước: Ø 15; Đường thoát: Ø42 ÷ Ø48 Điện áp : AC220V±15% Tần số : 50Hz ± 5Hz
Màu sắc : màu trắng Kích thước :1750x810x460 mm Đã bao gồm ống thải Mực nước khuyến nghị : 70% – 80% Áp lực thường: 0,2 ÷ 0,4 MPA Lưu lượng nước: 0,3 ÷ 0,8l/s Đường cấp nước: Ø 15; Đường thoát: Ø42 ÷ Ø48 Điện áp : AC220V±15% Tần số : 50Hz ± 5Hz Sản xuất tại Trung Quốc
Bồn tắm Bravat B25705W Chất liệu : Acrylic Màu sắc : màu trắng Kích thước :1700x750x450 mm Đã bao gồm ống thải Mực nước khuyến nghị : 70% – 80% Áp lực thường: 0,2 ÷ 0,4 MPA Lưu lượng nước: 0,3 ÷ 0,8l/s Đường cấp nước: Ø 15; Đường thoát: Ø42 ÷ Ø48 Điện áp : AC220V±15% Tần số : 50Hz ± 5Hz

Mô tả

Bồn tắm Bravat B25801W Chất liệu : Acrylic

B25705W

B25705W

Màu sắc : màu trắng Kích thước :1750x810x460 mm Đã bao gồm ống thải Mực nước khuyến nghị : 70% – 80% Áp lực thường: 0,2 ÷ 0,4 MPA Lưu lượng nước: 0,3 ÷ 0,8l/s Đường cấp nước: Ø 15; Đường thoát: Ø42 ÷ Ø48 Điện áp : AC220V±15% Tần số : 50Hz ± 5Hz Sản xuất tại Trung Quốc
Bồn tắm Bravat B25705W Chất liệu : Acrylic Màu sắc : màu trắng Kích thước :1700x750x450 mm Đã bao gồm ống thải Mực nước khuyến nghị : 70% – 80% Áp lực thường: 0,2 ÷ 0,4 MPA Lưu lượng nước: 0,3 ÷ 0,8l/s Đường cấp nước: Ø 15; Đường thoát: Ø42 ÷ Ø48 Điện áp : AC220V±15% Tần số : 50Hz ± 5Hz
Màu sắc : màu trắng Kích thước :1750x810x460 mm Đã bao gồm ống thải Mực nước khuyến nghị : 70% – 80% Áp lực thường: 0,2 ÷ 0,4 MPA Lưu lượng nước: 0,3 ÷ 0,8l/s Đường cấp nước: Ø 15; Đường thoát: Ø42 ÷ Ø48 Điện áp : AC220V±15% Tần số : 50Hz ± 5Hz Sản xuất tại Trung Quốc
Bồn tắm Bravat B25705W Chất liệu : Acrylic Màu sắc : màu trắng Kích thước :1700x750x450 mm Đã bao gồm ống thải Mực nước khuyến nghị : 70% – 80% Áp lực thường: 0,2 ÷ 0,4 MPA Lưu lượng nước: 0,3 ÷ 0,8l/s Đường cấp nước: Ø 15; Đường thoát: Ø42 ÷ Ø48 Điện áp : AC220V±15% Tần số : 50Hz ± 5Hz

Questions and answers of the customers

There are no questions yet, be the first to ask something for this product.