Phụ kiện cửa Gỗ Hafele

TAY NẮM TỦ / FURNITURE HANDLES
106.70.090Handle alu.dark pewter 181x28mm Hafele151,00020
106.70.200Handle alu.dark pewter 214x28mm167,00020
106.70.091Handle alu.metallic grey 181x28mm Hafele151,00020
106.70.201Handle alu.metallic grey Hafele 214x28mm167,00020
106.70.212Handle alu.bronze istanbul 181x28mm Hafele174,00020
106.70.202Handle alu.bronze 214x28mm Hafele182,00120
106.69.162Handle zi.chr.pol. 143x32mm160,00121
106.69.022Handle zi.chr.pol. 174x32mm182,00121
106.69.163Handle zi.chr.pol. 334x32mm347,00121
106.69.110Handle zi.nick.brush. 143x32mm171,00121
106.69.020Handle zi. nick.brush. 174x32mm193,00121
106.69.111Handle zi.nick.brush. 334x32mm380,00121
106.69.160Handle zi.ant.tin.pl. 143x32mm160,00121
106.69.021Handle zi. ant.tin pl.174x32mm187,00021
106.69.161Handle zi.ant.tin.pl. 334x32mm358,00121
106.69.170Handle zi.nick.brush. 180x25mm171,00122
106.69.010Handle zi. nick.brush. 212x25mm171,00122
106.69.171Handle zi.nick.brush. 373x28mm385,00022
106.69.190Handle zi.black nick.brush. 180x25mm Hafele176,00022
106.69.011Handle zi. black nick.brush. 212x25mm Hafele176,00022
106.69.191Handle zi.black nick.brush. 373x28mm396,00022
106.69.120Handle zi.nick.brush. 108x27mm83,00123
106.69.121Handle zi.nick.brush. 140x27mm105,00123
106.69.030Handle zi. nick.brush. 171x27mm121,00023
106.69.130Handle zi.used look brush. 108x27mm83,00123
106.69.131Handle zi.used look brush. 140x27mm99,00023
106.69.031Handle zi.used look brush. 171x27mm Hafele116,00123
106.69.140Handle zi.chr.pol.108x27mm83,00123
106.69.141Handle zi.chr.pol.140x27mm99,00023
106.69.032Handle zi.chr.pol.171x27mm116,00123
106.70.100Handle zi.black matt 141x31mm139,00024
106.70.101Handle zi.black matt 174x31mm167,00024
106.70.102Handle zi.black matt 205x31mm190,00024
106.70.106Handle zi.nick.brush. 141x31mm176,00024
106.70.107Handle zi.nick.brush. 174x31mm219,00024
106.70.108Handle zi.nick.brush. 205x31mm219,00024
106.70.103Handle zi.white matt 141x31mm139,00024
106.70.104Handle zi.white matt 174x31mm167,00024
106.70.105Handle zi.white matt 205x31mm182,00124
106.70.109Handle zi.gold col brush.141x31mm185,00024
106.70.110Handle zi.gold col.brush.174x31mm219,00024
106.70.111Handle zi.gold col.brush.205x31mm Hafele242,00024
106.70.220Handle zi.oil rub.bron. 130x32mm156,00025
106.70.221Handle zi.oil rub.bron. 161x32mm190,00025
106.70.222Handle zi.oil rub.bron. 236x35mm277,00025
106.70.223Handle zi.oil rub.bron. 367x50mm450,00025
106.70.150Handle zi.nick.brush. 130x32mm144,00025
106.70.151Handle zi.nick.brush. 161x32mm174,00025
106.70.152Handle zi.nick.brush. 236x35mm261,00025
106.70.153Handle zi.nick.brush.367x50mm406,00025
106.70.160Handle zi.gold col.brush. 130x32mm167,00025
106.70.161Handle zi.gold col.brush.161x32mm190,00025
106.70.162Handle zi.gold col.brush.236x35mm289,00025
106.70.163Handle zi.gold col.brush.367x50mm450,00025
106.69.100Handle zi.nick.brush.74x32mm105,00126
106.69.101Handle zi.nick.brush.170x32mm154,00026
106.69.102Handle zi.nick.brush.329x32mm309,00026
106.69.310Handle zi.ant.tin pl.74x32mm105,00126
106.69.311Handle zi.ant.tin pl.170x32mm154,00026
106.69.312Handle zi.ant.tin pl.329x32mm309,00026
106.69.320Handle zi.black nick.brush.74x32mm105,00126
106.69.321Handle zi.black Hafele nick.brush.170x32mm154,00026
106.69.322Handle zi.black nick.brush.329x32mm323,00026
106.70.240Handle zi.dark pewter 124x23mm190,00027
106.70.241Handle zi.dark pewter 173x23mm249,00027
106.70.250Handle zi.nick.brush.124x23mm215,00127
106.70.251Handle zi.nick.brush.173x23mm281,00127
106.70.260Handle zi.shale stone colored 124x23mm237,00127
106.70.261Handle zi.shale stone colored 173x23mm295,00027
101.69.504Handle zi.gold col.brush.100x24mm right253,00028
101.69.505Handle zi.gold col.brush.100x24mm left253,00028
101.69.506Handle zi.dark pewter 100x24mm right Hafele176,00028
Báo giá tay nắm Hafele
Mã số
Art.No.
Tên sản phẩm
Description
Giá bán lẻ gồm VAT
Price with VAT (VND)
Trang
Pages
Mã số
Art.No.
Tên sản phẩm
Description
Giá bán lẻ gồm VAT
Price with VAT (VND)
Trang
Pages

101.69.507Handle zi.dark pewter.100x24mm left Hafele176,00028
101.69.508Handle zi.pearl beige 100x24mm right Hafele176,00028
101.69.509Handle zi.pearl beige 100x24mm left Hafele176,00028
101.69.510Handle zi.bl.ma.antibak.100x24mm right209,00028
101.69.511Handle zi.bl.ma.antibak.100x24mm left209,00028
106.69.150Knob zi.nick.brush. 34x29mm44,00029
106.69.151Knob zi.used look brush. 34x29mm44,00029
106.69.152Knob zi.chr.pol.34x29mm Hafele44,00029
106.70.120Knob zi.black matt 46x31mm64,00029
106.70.122Knob zi.nick.brush. 46x31mm87,00029
106.70.121Knob zi.white matt 46x31mm64,00029
106.70.123Knob zi.gold col.brush. 46x31mm98,00029
106.70.173Knob zi.oil rub.bron. 36x31mm133,00030
106.70.171Knob zi.nick.brush.36x31mm110,00030
106.70.172Knob zi.gold col.brush.36x31mm121,00030
106.70.130Knob zi.chrome polished 62x42mm121,00030
106.70.131Knob zi.antique brass brushed 62x42mm139,00030
106.70.135Knob zi.nickel brushed 56x50mm162,00031
106.70.136Knob zi.gold col.brush. 56x50mm174,00031
106.70.185Knob zi.graphite colored 51x22mm99,00031
106.70.186Knob zi. bron. 51x22mm99,00031
106.70.187Knob zi.grey metallic matt 51x22mm103,00031
106.69.070Knob zi.black matt 35x29mm Hafele72,00132
106.69.072Knob zi.nick.brush. 35x29mm72,00132
106.69.073Knob Zi.chrome polished 35x29mm72,00132
106.70.175Handle zi.black matt arti.Inlay167x29mm208,00032
106.70.180Knob zi.black matt arti.Inaly 32x29mm103,00032
106.62.286Handle zi.chr.pol. 218x23mm314,60033
106.62.386Handle zi.nick.black pol. 218x23mm314,60033
110.34.271Handle zi.chr.pol. 40x24mm146,00033
110.34.671Handle zi.nick.brush. 40x24mm146,00033
110.34.274Handle zi.chr.pol. 104x24mm242,00033
110.34.674Handle zi.nick.brush. 104x24mm242,00033
110.34.706Handle zi.white matt 170x28mm137,50034
110.34.707Handle zi.white matt 202x28mm160,60034
110.34.306Handle zi.black matt 170x28mm137,50034
110.34.307Handle zi.black matt 202x28mm160,60034
110.34.216Handle zi.chr.pol. 196x30mm Hafele215,60034
110.34.217Handle zi.chr.pol. 228x30mm254,10034
110.34.616Handle zi.nick.brush.196x30mm215,60034
110.34.617Handle zi.nick.brush. 228x30mm254,10034
106.69.276Hdl pol. chr. 172x34mm h-u-z-h1330278,30035
106.69.277Hdl chr. pol. 204x34mm h-u-z-h1330314,60035
106.69.676Hdl ni. br. 172x34mm h-u-z-h1330293,00035
106.69.677Hdl ni. br. 204x34mm h-u-z-h1330330,00035
110.34.286Handle zi.chr.pol. 180x28mm185,90035
110.34.287Handle zi.chr.pol. 211x28mm200,20035
110.34.686Handle zi.nick.brush. 180x28mm185,90035
110.34.687Handle zi.nick.brush. 211x28mm200,20035
110.34.386Handle zi.black matt 180x28mm185,90035
110.34.387Handle zi.black matt 211x28mm200,20035
110.35.276Handle zi.chr.pol. 219x32mm302,50036
110.35.279Handle zi.chr.pol. 379x32mm532,40036
110.35.676Handle zi.nick.brush. 219x32mm302,50036
110.35.679Handle zi.nick.brush. 379x32mm532,40036
110.35.776Handle zi.white matt 219x32mm302,50036
110.35.779Handle zi.white matt 379x32mm532,40036
110.35.376Handle zi.black matt 219x32mm302,50036
110.35.379Handle zi.black matt 379x32mm532,40036
110.34.227Handle zi.chr.pol. 214x30mm176,00036
110.34.627Handle zi.nick.brush. 214x30mm176,00036
110.34.328Handle zi.white matt 214x30mm176,00036
110.34.327Handle zi.black matt 214x30mm176,00036
110.34.236Handle zi.chr.pol. 180x26mm159,50037
110.34.238Handle zi.chr.pol. 244x26mm Hafele189,20037
110.34.636Handle zi.nick.brush. 180x26mm159,50037
110.34.638Handle zi.nick.brush. 244x26mm189,20037
110.34.337Handle zi.white matt 180x26mm159,50037
110.34.339Handle zi.white matt 244x26mm189,20037
110.34.336Handle zi.black matt 180x26mm159,50037
110.34.338Handle zi.black matt 244x26mm189,20037
110.35.271Knob zi.chr.pol. 10x31mm47,30037
110.35.671Knob zi.nick.brush. 10x31mm47,30037
110.35.771Knob zi.white matt 10x31mm47,30037
110.35.371Knob zi.black matt 10x31mm47,30037
106.69.617Hdl wh. / ni. 202x30mm h-l-a-h1365568,70038
106.69.227Hdl bla. / chr. 202x30mm h-l-a-h1365568,70038
106.69.627Hdl bla. / ni. 202x30mm h-l-a-h1365568,70038
106.69.257Hdl wh. / chr. 218x32mm h-l-z-1370592,90038
106.69.657Hdl wh. / ni. 218x32mm h-l-z-1370592,90038
106.69.247Hdl bla. / chr. 218x32mm h-l-z-1370592,90038
110.34.265Handle zi.chr.pol. 146x28mm146,30039
110.34.266Handle zi.chr.pol. 178x28mm176,00039
110.34.267Handle zi.chr.pol. 210x28mm201,30039
110.34.665Handle zi.nick.brush. 146x28mm146,30039
110.34.666Handle zi.nick.brush. 178x28mm176,00039
110.34.667Handle zi.nick.brush. 210x28mm201,30039
110.34.255Handle zi.chr.pol. 172x32mm212,30039
Hafele